ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

09 กรกฏาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน